WhatsApp Sipariş Hattı: +90 533 192 37 20
 

Şartlar & Koşullar

SİTE KULLANIM ŞARTLARI 

Jucitiy.com.tr web sitesine ulaşan, site içerisinde yer alan formları dolduran tüm kullanıcılar aşağıda yer alan 17 maddeden oluşan site kullanım şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaklarıdır.


1- Juicity, EVG Gıda ve Sanayi Ticaret Ltd.Şti.’nin tescilli markasıdır. www.juicity.com.tr adresine sahip web adresinin tüm hakları EVG Gıda ve Sanayi Ticaret Ltd.Şti.’ye aittir.

2- Juicity, web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için web sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Juicity, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, üyelik bilgilerinin 3. kişi eline geçmesi/paylaşılması, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması ya da başkaca sebeplere binaen herhangi bir sorumluluk kabul etmez; doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile Juicity’ın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dâhil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir. 

3- Juicity.com.tr web sitesi'nin sahibi Juicity'dır. Bu sayfada bulunan her türlü bilgi, yazı, resim, marka, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu Juicity’ın ya da Juicity’ın lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Juicity’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, yeniden üretilmesi, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

4- www.juicity.com.tr web sitesinde yer alan her türlü bilgi, resim, açıklama, fiyat ve haber (kısaca "bilgi") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan "bilgi"lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir bilgiyi, Juicity’dan temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Juicity’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. 

5- Juicity, www.juicity.com.tr web sitesinde "kullanım şartları" nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme ve/veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Juicity’ın web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Juicity’ın web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 

6- Juicity, www.juicity.com.tr web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virus koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, www.juicity.com.tr web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. 

7- Juicity, yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini ve uzantı sayfalarını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve www.juicity.com.tr web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Juicity, www.juicity.com.tr web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir. 

8- Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Juicity link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfalar Juicity dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Juicity’dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, Juicity bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Juicity bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, Juicity’ın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. 

9- Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının Juicity sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi ve/veya bakaca bir mevzuat ihlali veya suç teşkil eden bir eylem veya eylemsizlikte bulunulması halinde, Juicity, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir. 

10- Juicity, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, doğrudan (istenilen bilgiyi vermeniz halinde) veya dolaylı olarak (ör: internet giriş kayıtları) sizinle ilgili kişisel bilgi toplayabilir.Eğer Juicity’a kişisel bilgilerinizi verirseniz, Juicity bu bilgileri, yasal yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, gelecekte, pazarlama, pazar araştırması, satış bilgilerinin takibi ve size ulaşmak gibi amaçlarla kullanmak üzere saklayacaktır. Ayrıca, Juicity bu bilgileri kendi bünyesindeki diğer şirket gruplarına aynı amaçlar doğrultusunda aktarabilir. Kullanıcı, site kullanımı sırasında herhangi bir şekilde vereceği kişisel bilgilerin belirtilen şekilde kullanımına izin ve onay vermiş sayılmaktadır. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler (örnek olarak kullandığınız internet browser'ın türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi gibi) de toplanabilir. 

11- İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Kötü niyetle kullanıldığı saptandığı, gizlilik şartlarına ve kullanım sözleşmesine aykırı davranıldığı veya yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin sisteme girilmesi halinde üyeliğiniz sona erdirilecek/siteye girişiniz engellenecektir. Gerek üyeliğiniz gerekse siteye girmiş olduğunuz bilgilerin saklanılması hususundaki kararı Juicity verecektir. Aynı şekilde, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük tarafınıza ait olacaktır. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar Juicity’ın sorumluluğunda değildir. Kullanıcının, Juicity kampanyalarının, Juicity ‘ın satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, Juicity 'a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen bunlardan yararlanması gibi Juicity’ın kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının Juicity tarafından tespit edilmesi durumunda, kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. 

12- Sipariş oluşturularak ödeme aşaması gerçekleştikten sonra, tercih edilen teslim tarihinden 1 gün öncesi 18:00 a kadar kullanıcı tarafından iptal bilgisi verilmesi halinde ücret iadesi yapılmaz ancak sonraki siparişlerde kullanılmak üzere toplam ödenen tutar kadar Juicity Puan tanımlanır. İptal işlemleri için siparis@juicity.com.tr mail adresine yazılı bildirimde bulunulması gereklidir. Bu talepler Juice Up tarafından yazılı olarak yine e-posta ile konfirme edilir. Juicecity tarafından yazılı konfirmasyon almadığınız takdirde iptal/değişiklik işlemi gerçekleşmeyecektir. Lütfen yazılı konfirmasyon almadığınız talepleri Juicity'e 0216 606 24 89 numaralı telefondan ulaşarak takip ediniz. Aksi takdirde taleplerinizin yerine getirilmemesinden Juiccity sorumlu değildir. Talep ve konfirmasyon takibi müşterilerimizin sorumluluğundadır.

Teslim edilen ürünlerde ise iade seçeneği bulunmamaktadır. Teslim aşamasına gelmiş ancak gel al noktasına gelinip alınmayan veya kargo seçeneği seçilerek sipariş verilmiş ancak kargonun verilen adreste ilgili kişiye çeşitli nedenlerle teslim yapamaması halinde ücret iadesi yapılmayacaktır. Ancak kullanıcının siparis@juicity.com.tr mail adresine yazılı bildirimde bulunulması gereklidir. Aynı gün veya ertesi gün içerisinde extra kargo ücreti kullanıcı tarafından ödenerek tekrar ürünün iletimi talebinde bulunabilir.

13- Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci (cookie) formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Örneğin, cookie'ler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet browser'larda, cookie'leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen browser'ınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız. İşbu siteye girerek kendisine ait herhangi bir bilgiyi paylaşan her kullanıcı, Juicity tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay verdiğini kabul eder. Bu kapsamda, Juicity, tarafınıza, faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile ayrıca ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebilecektir. 

14- Kullanıcılar ile Juicity arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, Juicity elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. 

15- Site Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve işletilmektedir. Site hakkındaki ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır ve ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Juicity’ın, kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. 

16- Juicity, herhangi bir zamanda gerek gördüğü takdirde, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.juicity.com.tr üzerinden mal ve hizmet siparişi alan kişilere veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olamayacaktır. 

17- Online müşteri hizmetleri modülündeki yazışmalar kayıt altında tutulmaktadır. Kayıtlar yalnızca Juicity tarafından hukuki kanıt olarak kullanılabilir. Juicity tarafından iletilen bilgilerin bağlayıcı niteliği yoktur.